Home

Nieuws

Miljoenen extra begroot voor NVWA en RVO

Tientallen miljoenen euro's zijn op de begroting van Economische Zaken extra begroot voor de uitvoeringsdiensten NVWA en RVO.nl.

Voor de NVWA is in 2015 €35 miljoen extra begroot, in 2016 €33,5 miljoen extra aflopend naar €22,5 miljoen in 2018. Het extra geld is vooral bedoeld om het toezicht door de NVWA te versterken en te verbeteren. Het extra budget maakt eerder voorgenomen bezuinigingen deels ongedaan. Voor een deel moet het geld binnen de begroting van Economische Zaken (EZ) worden opgebracht terwijl de kosten van de diensten deels worden doorbelast aan het bedrijfsleven zelf.

Voor de uitvoeringsdienst RVO.nl wordt in 2015 €9,4 miljoen extra gereserveerd, in 2016 is dat €5,6 miljoen en vervolgens €4,4 en €8,1 miljoen extra in 2017 en 2018. Het extra geld is bedoeld voor uitbreiding van het takenpakket van RVO.nl los van de uitvoering van taken voor de productschappen.

Voor de taken die toevallen aan de NVWA en RVO als gevolg van het opheffen van de PBO's (bedrijfs- en productschappen) is ruim €29 miljoen ingeboekt voor de komende jaren. Dat is echter vooral gebaseerd op de zogenoemde medebewindstaken voor uitvoering van EU-regelingen die ook nu al worden betaald door EZ. Van de hogere bijdrage gaat €21,7 naar RVO en €7,6 miljoen naar de NVWA.
In de toelichting geeft EZ aan dat de gevolgen van invoering van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en overdrachtskosten van taken van de PBO-taken 'nog niet volledig te overzien'. Veranderingen in de uitvoeringskosten van RVO die daar het gevolg van zijn worden verwerkt in de voorjaarsnota van 2015.
Uiteindelijk stijgen de uitgaven vanuit EZ voor de NVWA en RVO minder dan op basis van de extra uitgaven. In voorgaande begrotingen is fors bezuinigd op de diensten en zouden de bijdragen fors lager uit zijn gekomen dan nu het geval is. De bijdrage van EZ aan de NVWA is in 2014 €128 miljoen, in 2015 wordt dat €130 miljoen, aflopend naar €111 miljoen in 2018. Voor RVO staat in 2014 een bijdrage vanuit EZ van €127,5 miljoen, in 2015 wordt dat €137 miljoen en loopt dan weer af naar €122 miljoen in 2018.

Of registreer je om te kunnen reageren.