Home

Nieuws laatste update:8 sep 2014

EU negeert spoedvraag naar crisiskartel

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken reageert teleurgesteld op de bijeenkomst van landbouwministers vrijdag.

Eurocommissaris Dacian Ciolos (landbouw) en het Italiaans voorzitterschap hebben niet gereageerd op de voorstellen die lidstaten hebben ingediend  om boeren en tuinders te ondersteunen. "De Europese Commissie moet haast maken met antwoord op het Nederlandse voorstel voor het ophogen de vergoedingen voor groente en fruit en de voorstellen voor aanpassen van de mededingingsregels", reageert Dijksma. Ze wil zo snel mogelijk duidelijkheid kunnen bieden aan boeren en tuinders.

Productie-afspraken

Nederland heeft tijdens de landbouwraad haar voorstellen gedaan om ondernemers ruimte te bieden om in gezamenlijk overleg producten van de markt te nemen. Hiervoor moet de Europese Commissie onderlinge afspraken toestaan.

Eurocommissaris Ciolos meldde na afloop van de landbouwraad dat er bereidheid is om verdere maatregelen te nemen dan de huidige crisismaatregelen voor groente, fruit , zuivel en vlees. Daarnaast wordt 30 tot 60 miljoen euro uitgetrokken voor de promotie van Europese producten. Doelstelling hiervan is dat export naar derde landen wordt bevorderd. Ook worden voedselprogramma's, zoals schoolfruit verder gestimuleerd.
De Europese Commissie gaat de ontwikkelingen op de verschillende markten nauwkeurig monitoren. Wekelijks wordt gekeken hoe de situatie op de markt is en of er maatregelen nodig zijn om boeren en tuinders te ondersteunen.  Een meerderheid van de lidstaten vindt dat wanneer boeren en tuinders worden ondersteund met staatssteun, dat dit op EU-niveau moet gebeuren en niet per lidstaat.

De landbouwministers maken zich zorgen over het budget voor de steun. Een meerderheid vindt het gerechtvaardigd om geld dat nodig is voor de steun aan boeren en tuinders uit het budget buiten de landbouwbegroting te halen. Eurocommissaris Ciolos zegt dat hierbij wel rekening moet worden gehouden met de budgetregels die de EU kent.

Ciolos benadrukte dat hij verder wil kijken dan marktmaatregelen, omdat dit een relatief ouderwets middel is. Het inzetten van exportrestituties, zoals diverse lidstaten hebben voorgesteld, vindt Ciolos niet het ideale middel om de boeren te steunen. "Daarmee ondersteun je vooral bedrijven die al exporteren ", aldus Ciolos. Hij vreest dat dat steun daarmee niet terecht komt op de plek waar deze het hardst nodig is. Bovendien vindt hij dat deze marktmaatregel ouderwets is en niet past bij een modern GLB.

Eind september wordt in Milaan een informele landbouwraad gehouden, waarbij opnieuw over de steunmaatregelen wordt gesproken. vinden tevens dat er voor budget gekeken moet worden buiten de landbouwbegroting.

Of registreer je om te kunnen reageren.