Home

Nieuws

Dijksma wil meer bekendheid pilot eerlijke handel

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) zal persoonlijk de bekendheid van de pilot eerlijke handelspraktijken vergroten. Dat antwoordt zij op Kamervragen van Bart de Liefde (VVD).

Het proefproject waarin de levensmiddelenfabrikanten (FNLI), supermarkten (CBL) en LTO Nederland samenwerken is bedoeld als loket voor klachten over oneerlijke handelspraktijken in de voedingsmiddelenketen.

De bedoeling is dat zoveel mogelijk ondernemers zich aansluiten bij de gedragscode die eerder is afgesproken tussen de drie belangengroepen. De animo daarvoor blijkt tot nu toe - een jaar na het opstellen van de  pilot - niet heel groot. Alleen de coöperatie Fruitmasters heeft zich formeel aangesloten en een andere coöperatie is in een vergevorderd stadium zich te registreren.

De staatssecretaris zegt dat zij geen signalen ontvangt over oneerlijke handelspraktijken van boeren en tuinders die niet op de hoogte zijn van de pilot of de gedragscode. Toch zegt Dijksma dat  ze er voor wil zorgen dat de pilot aan bekendheid wint bij de leden van LTO Nederland.

Of registreer je om te kunnen reageren.