Home

Nieuws

Dijksma wil afspraken productiekrimp groente

Staatssecretaris Sharon Dijksma zal op de Europese landbouwraad deze week pleiten voor het toestaan van een crisiskartel.

Telersverenigingen mogen dan afspraken maken om minder te produceren. Tijdens een algemeen overleg in de Tweede Kamer over de Russische boycot zei Dijksma dat ze in Brussel zal pleiten voor de maatregel. Tijdens de Ehec-crisis werden plannen voor zo'n kartel nog verhinderd om mededingingsredenen. De kans dat dit nu wel wordt toegestaan lijkt door de opstelling te groeien. Eerst is Europese toestemming nodig.

Dijksma: "De Europese Commissie heeft aangegeven de maatregelen nader te willen bezien, maar Nederland zal tijdens de bijeenkomst van landbouwministers pleiten om zulke afspraken toe te staan.

Volgens SP-kamerlid Henk van Gerven heeft LTO in een brief aan de fracties ook gepleit voor het toestaan van productie-afspraken tussen telersverenigingen. Ook bij politieke fracties in de Tweede Kamer leeft brede steun voor zo'n maatregel. Niet duidelijk is hoe breed de steun is bij de lidstaten. Volgens Dijksma hebben Engeland en Duitsland twijfels geuit over de brede steun aan de groente- en fruitsector. Het zijn landen met een grote eigen markt en geen exportgerichte tuinbouw, waardoor de effecten van de handelsboycot voor deze landen beperkter zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.