Home

Nieuws

Ciolos: extra geld voor steun uit lidstaten

Eurocommissaris Dacion Ciolos van landbouw komt deze week met extra maatregelen om de land- en tuinbouw te ondersteunen bij de gevolgen van de Russische boycot.

Die toezegging deed hij tijdens een debat met het Europees Parlement over de steunmaatregelen. Over de mogelijke fraude tijdens het indienen van claims door lidstaten wilde Ciolos niets kwijt.

Een meerderheid van het Europees Parlement steunt de Europese Commissie en de Europese Raad bij de maatregelen. Wel vrezen veel parlementariërs dat het budget onvoldoende is om de getroffen ondernemers voldoende te steunen.

Europarlementariërs Bas Belder (SGP) vindt dat er een miljard euro beschikbaar moet komen voor steun. Annie Schreijer-Pierik vindt dat er alleen voor Nederland al een miljard nodig is. Ze riep Ciolos op om draagvlak te creëren bij Europese burgers om de boeren te steunen.

Ciolos reageerde begripvol op de wens voor extra budget. "Maar we moeten niet vergeten dat de Europese Commissie zelf geen budget heeft, maar dat dit van de lidstaten moet komen", aldus Ciolos.

De Commissaris zegde toe dat bij het uit de markt halen van groente en fruit de gratis distributie ervan naar de meest behoeftigen volledig wordt vergoed via de steunmaatregel." Het staat producentenorganisaties vrij om de hoeveelheden die uit de markt zijn genomen gratis te verdelen. Dit wordt volledig gecompenseerd. Alleen biologisch verwerking of compostering van producten wordt niet vergoed", zegt Ciolos.

De maatregelen voor zuivel bestaan uit een opslagregeling voor €30 miljoen en een regeling voor particuliere opslag van boter, kaas en melkpoeder. Voor deze regeling is nog geen plafond vastgesteld. Dat zal in de loop van deze week gebeuren.

Voor de lange termijn zet Ciolos in op het verder differentiëren van de markt. "We moeten luisteren naar de producenten. Zij moeten besluiten waar ze heen willen en we moeten ze dan middelen geven om markten te bevorderen. Het gaat dan om handelsdiplomatie en promotie.  Commissaris De Gucht is hier ook mee bezig. Daarnaast zijn er afzetbevorderingsinstrumenten voor afzet in EU en buitenlandse markt", aldus Ciolos in Straatsburg.

Of registreer je om te kunnen reageren.