Home

Nieuws 1 reactie

Arbeidsinspectie kritisch over stukloon tuinbouw

De Inspectie SZW is niet van mening dat de betaling onder het minimumloon in de tuinbouw is afgenomen.

Uit signalen die de Inspectie SZW ontvangt, kan worden opgemaakt dat betaald wordt naar pluknormen die noodzakelijk maken dat werknemers twaalf of meer uren per dag moeten werken om aan het minimumloon voor een achturige werkdag te komen. Dat blijkt uit het rapport 'Stukloon op de werkvloer' waarin het bureau Panteia werkgevers en betrokken diensten interviewt over de toepassing van stukloon.

Werkgevers en Inspectie SZW verschillen van mening over de voortgang van de tuinbouw op dit punt.  Bepaalde werkgevers geven over het algemeen geen (volledig) inzicht in het aantal daadwerkelijk gewerkte uren en de in deze uren gerealiseerde productie, stelt de Inspectie SZW. Hierdoor kan niet worden vastgesteld of de door de werkgever gehanteerde productienorm redelijkerwijs haalbaar is, maar ook kan niet direct worden getoetst of de werknemer ontvangt waar deze recht op heeft. Volgens de werkgeversorganisatie is stukloon volgens de cao niet verboden. Het is toegestaan mits redelijkerwijs het minimumloon wordt verdiend. Dit houdt in dat er te allen tijde een goede onderbouwing aanwezig moet zijn (registratiesysteem, schema's etc.) indien gebruik wordt gemaakt van stukloon.

Eén reactie

  • P Verschuren

    Ik heb stukloon nog nooit een werkbaar systeem gevonden. Kwaliteit is het belangrijkste.

Of registreer je om te kunnen reageren.