Home

Nieuws 1 reactie

Aardbeitelers ontstemd over Cao Open Teelten

De vakbonden FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en de werkgeversorganisaties NFO, KAVB, Anthos en LTO Nederland hebben een principe-akkoord bereikt voor een nieuwe Cao Open Teelten. Niet tot ieders tevredenheid: De regeling wordt met name door aardbeitelers -met een hoog aandeel arbeidsaandeel in de kosten voor hun product- met veel reserve ontvangen.

De collectieve arbeidsovereenkomst heeft een looptijd van 1 juli 2014 t/m 30 juni 2015 en voorziet in een loonsverhoging van 1,5% per 1 januari 2015. De nieuwe cao geldt voor ongeveer 30.000 werknemers in de sectoren boomkwekerij, bollenteelt, fruitteelt, vollegrondstuinbouw en akkerbouw. De jaarlijkse loonsom onder de cao is circa 45 miljoen euro, waarvan 5 á 6 miljoen euro toevalt aan de tuinbouw. Aardbeien zijn daarbij inbegrepen.

 

8-wekenregeling eenmalig

De betrokken partijen, die gistermiddag in Woerden tot een akkoord kwamen, zijn het ook eens over de nieuwe regeling Piekarbeid. Deze regeling, die het mogelijk maakt om acht weken premievrij te werken, zal de bestaande regeling Gelegenheidsarbeid gaan vervangen. Dit gebeurt met ingang van 1 januari 2015.

Onder de nieuwe regeling mag een werknemer nog slechts eenmalig in een jaar 8 weken premievrij werken: bij dezelfde werkgever of  bij een andere werkgever. Het gaat sociaal economisch bestuurder voor LTO Nederland Mans Vulto te ver de nieuwe regeling af te doen als een verslechtering voor de werkgevers. Volgens hem wordt er wordt er weinig gebruik gemaakt van de huidige mogelijkheid om op meer bedrijven gedurende 8 weken premievrij te werken.

Aardbeitelers zien de beperking van 8-wekenregeling wel als een achteruitgang. Ze wijzen daarbij op het overwicht van de bonden in de onderhandelingen. Vulto: "De cao open teelten is gesloten voor vijf verschillende sectoren. Het aandeel van de vollegrondstuinbouw daarin is relatief klein."

Aan de wens van aardbeitelers om arbeidsuren in drukke werkweken te kunnen middelen over meer weken waarin minder arbeidsuren zijn gemaakt, is geen gehoor gegeven.

 

Oneerlijke concurrentie

De betrokken cao-partijen hebben verder afgesproken nog tijdens de looptijd van deze nieuwe cao te komen tot een methode om oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen en het gebruik van (schijn)constructies in de sector tegen te gaan. Doelstelling is het streven naar een duurzame sector met duurzame arbeidsverhoudingen. In dat kader zijn betrokken partijen het eens om te blijven  investeren in goed werkgeverschap.
Er komt een aparte loonschaal voor mensen met een arbeidsbeperking in het kader van de Participatiewet. Voorts wordt een actualisering van de functiebeschrijvingen opgenomen in de cao en zijn inhoudelijk afspraken gemaakt over een private aanvullende WW-verzekering.

Eén reactie

  • P Verschuren

    Er is niets mis met de CAO, het probleem zit hem in de concurrentieverhoudingen tot omringende landen en de (te) lage opbrengstprijzen voor onze producten. De vakbonden zouden hun collega's in andere landen meer moeten aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Of verdient een arbeider in een ander land niet ook een eerlijk loon?

Of registreer je om te kunnen reageren.