Home

Nieuws

RVO gaat Brusselse interventie in Nederland uitvoeren

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat de vandaag door Brussel afgekondigde interventieregeling voor groente en fruit uitvoeren. Over de exacte bedragen en voorwaarden zal eind deze week pas duidelijk komen. De verwachting is dat de vergoeding uit het noodfonds deels hoger zullen zijn dan de standaard bedragen voor de reguliere GMO-interventie.

Dat zegt Wim Rodenburg van de Dutch Produce Association (DPA)."Voordat telers steun kunnen gaan claimen moet er eerst een controleapparaat aan de slag. Dat is er nu nog niet. En zonder melding aan uitvoerder RVO geen steun!" Rodenburg adviseert telers daarom nu nog niks te doen.

De interventieregeling die door de Europese Commissie vandaag is opengesteld, wordt waarschijnlijk weer uitgevoerd volgens drie verschillende methoden. Ten eerste zijn er de groenten en fruit die gratis ter beschikking worden gesteld aan voedselbanken, scholen of ziekenhuizen. De vergoeding hiervan wordt voor 100 procent door Brussel gefinancierd. Wanneer het product wordt verwerkt tot compost of wordt vergist voor het winnen van biogas of als het wordt vernietigd, dan gelden lagere bedragen, die bovendien slechts voor 50 procent door Brussel wordt gefinancierd. Deze bedragen zijn tevens de basis voor de 50 procent vergoeding door Brussel van product dat niet geoogst of groen geoogst wordt. Voor deze producten geldt een betaling per hectare die niet hoger kan uitvallen dan 90 procent van het equivalent van deze lagere bedragenreeks.

'Nu GMO-interventie open'

De situatie die in 2011 gold tijdens de Ehec-crisis is volgens Rodenburg goed vergelijkbaar met de nu aangekondigde maatregelen. "Ook toen was er een noodfonds én was er de standaard interventiemogelijkheid binnen GMO. Voor die GMO-interventie gelden standaard bedragen. Voor tomaat is dat bedrag maar 7,25 cent per kilo. Dat dat zo laag is houdt verband met de tomaten die in Zuid-Europa in de open lucht worden geteeld voor de industrie."

DPA heeft vanmiddag nogmaals bij EZ gepleit voor het nu openstellen van die GMO-interventieregeling. Twee weken geleden werd dat al aangevraagd specifiek voor tomaten en paprika's. In andere landen was die interventie al eerder opengesteld, conform de daar geldende nationale strategieën voor de GMO groente en fruit. Rodenburg: "Dat de EU nu een noodmaatregel neemt is volgens ons toch wel legitimatie genoeg voor Nederland om nu ook die GMO-regeling te openen." De vergoedingen in die regeling gelden alleen voro telers die lid zijn van GMO-erkende telersverenigingen.

Of registreer je om te kunnen reageren.