Home

Nieuws

Overheden vóór compensatiemaatregelen tuinders

Greenport Holland Overheden pleit bij het kabinet voor overbruggingskredieten en deeltijd-WW, naast maatregelen te nemen in Europees verband.

De gezamenlijke regionale en gemeentelijke tuinbouwoverheden, verenigd in Greenport Holland Overheden zijn bang dat de gevolgen van de Russische boycot van groente en fruit voor de tuinders nog ernstiger zullen zijn dan tot nu toe wordt verondersteld. Dat schrijft Sjaak van der Tak, burgemeester van Westland en voorzitter van Greenport Holland Overheden aan staatssecretaris Dijksma.

Door de wederzijdse sancties "komt een zware last op de schouders van individuele tuinbouwondernemers te liggen. Juist nu de tuinbouwsector mede door de kredietcrisis al enkele jaren onder grote druk staat. In onze ogen is het niet redelijk dat uitgerekend deze sector nu de rekening gepresenteerd krijgt."

Greenport Holland Overheden sluit zich met haar brief aan bij de vraag van LTO Nederland en de andere ondernemersorganisaties om de crisismogelijkheden in de Europese wetgeving te gebruiken om een marktbedervend overaanbod tegen te gaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.