Home

Nieuws

'Onbetaalde facturen Rusland vertragen marktherstel'

De Nederlandse groente- en fruitsector heeft er - naast de stop van de export naar Rusland - nog een probleem bij.

Door de Russische boycot zijn veel facturen voor geleverde groente en fruit niet betaald door Russische afnemers aan Nederlandse exporteurs en handelshuizen. Het kan een jaar duren en zo de getroffen exportbedrijven vleugellam maken en juist deze bedrijven zijn belangrijk voor marktontwikkeling.

Volgens koepel GroentenFruit Huis is er juist bij de krachtige bedrijven een hap uit de liquiditeit genomen. Directeur Gert Mulder: "Er staat nog een enorm debiteurensaldo open. Deze bedrijven zijn cash flow gedreven. Alles wordt voorgefinancierd. Als zo'n debiteurensaldo ontstaat, wordt het moeilijker nu op nieuwe markten te gaan opereren.

Mulder heeft aandacht gevraagd voor het probleem bij de politiek. De bestaande regeling garantieregeling werkkapitaal biedt soelaas voor teeltbedrijven, maar niet voor de handel. Mulder: "We vragen nadrukkelijk aan het ministerie om daar aandacht voor te hebben. Zo'n regeling hoeft de overheid niets te kosten."

Zuid-Duitsland

De koepel werkt verder met andere landen aan een promotiecampagne voor de belangrijkste afzetgebieden, naar voorbeeld van de oude campagne Frische ist Leben. Daarmee wordt voorgesorteerd op plannen van de EU voor extra promotiegeld.

Verder kijkt het bedrijfsleven naar markten dichtbij huis waar nog ruimte is voor Nederlandse afzet, zoals Zuid-Duitsland, alsook naar verder gelegen bestemmingen. De pogingen om verre markten te ontginnen zijn op echter korte termijn niet effectief. De Chinezen zijn nu in Nederland om Nederlandse exportprotocollen voor uitvoer van peren naar China te controleren. Dat bezoek stond al langer gepland.

Of registreer je om te kunnen reageren.