Home

Nieuws

Komkommerteler Van Dijk schrijft open brief

Komkommerteler Sjaak van Dijk uit Pijnacker roept LTO Glaskracht Nederland in een open brief op om nu de Russische boycot aan te grijpen om structurele onbalans in de Nederlandse tuinbouw aan te pakken.

"Beste Nico, Dick en Leo

Er worden nu verschillende initiatieven genomen om de gevolgen van de boycot te verlichten.

Ik zie bijvoorbeeld een sympathiek initiatief om de 'Nederlander' meer groenten te laten eten. Dit is natuurlijk mooi maar verhult de werkelijke oorzaak van de al jaren aanslepende malaise in de tuinbouw. Structureel is er van alles mis en het zou mooi zijn als we de boycot konden gebruiken om noodzakelijke oplossingen door te voeren die voorheen stranden op onwil van EZ.

Door de boycot van onze groenten en fruit door Rusland valt in feite maar een klein percentage van de afzet weg. Dat dit nu tot problemen leidt komt door de organisatiestructuur van de tuinbouw die al jaren achterhaald is. Voor een bedrijfstak met een gezonde organisatiestructuur zou de boycot met Rusland niet tot problemen hoeven leiden.

Veel bestuurders denken dat 'marktgericht produceren' de oplossing is maar dat werkt niet als je in een commodity markt duurder bent dan de concurrentie. Dit is de werkelijke oorzaak van de malaise in de tuinbouw. De sector is namelijk al jaren niet in staat om innovaties in de praktijk te brengen en daarmee de concurrentie voor te blijven.

De tuinbouw is op achterstand gekomen door subsidies op onderzoek die in de praktijk nauwelijks iets opleveren. Om de tuinbouw voor Nederland te behouden is een structuur nodig zoals bijvoorbeeld het havenbedrijf Rotterdam of luchthaven Schiphol.  Dit zijn overkoepelde bedrijven die de regie uitzetten waarbinnen vele bedrijven in de haven of luchthaven optimaal kunnen functioneren.

We moeten naar een vergelijkbare opzet voor de tuinbouw waarbij het ministerie van EZ en met name de mededingingsautoriteit deze opzet actief ondersteunt. De primaire taak van het nieuw te vormen 'tuinbouw' bedrijf zal zijn het aanbod te bundelen en te sturen. Daarnaast zet zij in op innovaties die de concurrentiepositie verbeteren. Er zijn nu een beperkt aantal telersverenigingen die bijna 100% van de telers vertegenwoordigen. Toestemming en druk vanuit EZ  dat deze telersverenigingen gaan samenwerken is feitelijk waar het om gaat. De samenwerkende telersverenigingen vormen de nieuwe entiteit ( met leveringsplicht van de kwekers).

Maken we de vergelijking met de Rotterdamse haven of Schiphol dan biedt de tuinbouw meer werkgelegenheid, meer toegevoegde waarde en levert zij een grotere bijdrage aan de betalingsbalans. Het is dan ook onbegrijpelijk dat er tot nog toe zo weinig politieke daadkracht getoond wordt.

Ik wil bovenstaand voorstel inbrengen in het bestuursoverleg van LTO Glaskracht met als doel hiermee richting te geven aan structurele hervormingen."

Of registreer je om te kunnen reageren.