Home

Nieuws

Vakbonden willen meer marktmacht producentenorganisaties

Vakbonden willen in nieuwe regels voor producentenorganisaties ruimte voor prijs- en volumeafspraken.

De agrarische vakbonden voor melkveehouders NMV, varkenshouders NVV, pluimveehouders NVP en akkerbouwers NAV roepen de Europese Commissie en de Nederlandse overheid op om meer ruimte te bieden voor het maken van marktgerelateerde afspraken binnen producentenorganisaties. De productenorganisaties (PO's) kunnen volgens de vakbonden prima mogelijkheden bieden om de positie van de primaire producenten in de voedselketen te versterken.

De vakbonden vinden het van cruciaal belang dat producentenorganisaties prijs-, volume- en kwaliteitsafspraken kunnen maken zonder in conflict te komen met mededingingsregels. Om dit te realiseren vragen de vakbonden de Europese Commissie en de Nederlandse regering om ruim baan te geven aan de mogelijkheden voor krachtenbundeling en positieversterking van de boer in de uitwerking van de verordening die de producentenorganisaties mogelijk moeten maken. "De huidige kaders vanuit de mededinging (Verdrag Werking Europese Unie) en de Mededingingswet staan een adequate werking van producentenorganisaties in de weg omdat ze paal en perk stellen aan onderlinge afspraken, de uitwisseling van marktinformatie en samenwerking", aldus de vakbonden. Ze willen dat er snel duidelijkheid komt over de mogelijkheden die er zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.