Home

Nieuws

Telers en groenteverwerkers willen af van conflictmodel

Met het Overlegplatform Industriegroenten heeft België een overlegorgaan voor drie producentenorganisaties, boerenorganisaties en de koepel voor diepvriesgroentenproducenten.

Daarmee wil de Boerenbond een einde maken aan het conflictmodel dat jaren bestaat tussen teelt en verwerking. De Belgische contracten voor industriegroenten zijn sterk bepalend voor de Nederlandse markt.

Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche liet al weten dat alle deelnemers zich geëngageerd om het conflictmodel te vervangen door constructief overleg. "We zullen er op toezien dat iedereen zich daar ook aan houdt."

Het doel van het overlegplatform is te komen tot een faire, respectvolle en optimale samenwerking tussen de verschillende ketenpartners. In het Platform Industriegroenten worden afspraken gemaakt over algemene contractvoorwaarden; niet over prijzen en volumes. Insiders stellen dat het onderscheid tussen die twee zaken niet makkelijk te maken is.

Of registreer je om te kunnen reageren.