Home

Nieuws

'Miljoenenclaim schoolfruit is risico bedrijven'

De Nederlandse schoolfruitleveranciers, die eerder ontvangen subsidies moeten terugbetalen, zijn er zelf verantwoordelijk voor dat ze de voorwaarden juist naleven.

Zij kunnen daarvoor niet verwijzen naar uitvoerende organisaties als het Productschap Tuinbouw en de dienst RVO, ook niet als daar verkeerde voorlichting is gegeven.

Dat stelt staatssecretaris Sharon Dijksma in een brief aan de Tweede Kamer. Het ministerie vordert 3,8 miljoen euro terug van schoolfruitleveranciers wegens procedurele fouten: De betaalbewijzen waren niet beschikbaar vóórdat de aanvraag tot subsidieverlening was ingediend. Dat hadden de leveranciers zelf uit de regelgeving kunnen opmaken, stelt Dijksma.

In haar brief schrijft Dijksma dat uit nader onderzoek van de NVWA blijkt dat naast de procedurele fouten ook niet-subsidiabele kosten zijn gedeclareerd. Dat raakt deze bedrijven ook.

Dijksma zegt goed te begrijpen dat de maatregelen zeer ingrijpend zijn voor de bedrijven, die daardoor in financiële problemen dreigen te geraken. Net als bij GMO kan Dijksma niet anders. "De Europese regelgeving verplicht mij corrigerende maatregelen te nemen en de onrechtmatig gebleken betalingen terug te vorderen bij de schoolfruitleveranciers. Indien dit achterwege zou blijven, zou dit leiden tot het opleggen van een boete en de verplichting om op last van de Europese Commissie alsnog tot terugvordering over te gaan."

Of registreer je om te kunnen reageren.