Home

Nieuws

Hof: Schikking na falen ontsmetting drainwater

Het Gerechtshof in Arnhem wil een deskundige inschakelen om de schade te schatten van een glastuinder in een langlopende zaak over een falende UV-ontsmetting van drainwater.

Beide partijen; de leverancier van de apparatuur en de teler, verschillen van mening over de hoogte van de schade. Eerder werd in hoger beroep geoordeeld dat de schade in 1998 is aangetoond, maar in cassatie werd dit door het Hoge Raad verworpen.

Het Gerechtshof Arnhem komt nu tot een andere uitleg en wil de schade in de jaren 1995 tot 1998 ook betrekken in de schadezaak omdat afdoende vaststaat dat de capaciteit van de UV-ontsmetter ook in die jaren te laag was, waardoor de teelt (gerbera's) getroffen werd door hogere uitval van planten door vervuild water.

De teler vordert een schadevergoeding van een miljoen euro, op basis van deskundigenrapporten. De leverancier komt uit op een veel lagere schaderaming van tussen de twee en drie ton. Het Gerechtshof lijkt met een hogere schaderaming rekening te houden, door ook voorgaande jaren mee te nemen. Van verjaring is geen sprake, oordeelt het hof dat aanstuurt op een schikking.

Of registreer je om te kunnen reageren.