Home

Nieuws

Groep landen wil meer GMO-subsidie

Een groep van tien lidstaten pleit bij de Europese Commissie voor een hoger steunpercentage voor producentenorganisaties in landen met versnipperde afzet.

Deze landen ontvangen nu relatief weinig GMO-steun van de Europese Commissie, doordat veel telers buiten een telersvereniging werken. Dat is een voorwaarde voor GMO-toekenning.

De groep landen stelde dat in de landbouwraad, de bijeenkomst van landbouwministers in Luxemburg. Daarover publiceerde het ministerie van EZ een verslag.

Landen als Nederland en België krijgen relatief veel GMO-steun doordat veel telers in telersverenigingen actief zijn. Het voorstel van de groep van tien landen zou neerkomen op een herverdeling.

Nederland heeft tijdens diezelfde landbouwraad opnieuw gepleit voor een vereenvoudiging van de regelgeving en meer transparantie. Nu levert GMO voor deelnemende afzetorganisaties  tot te grote risico's van terugbetaling achteraf. De Europese Commissie heeft aangegeven dat het de conclusies van de tien lidstaten, maar ook van Nederland over versimpeling van de regelgeving zal opnemen in de verdere planvorming in Brussel.

Of registreer je om te kunnen reageren.