Home

Nieuws

CTGB bestudeert effect middel op vogels

Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) bestudeert of het nodig is om opnieuw te kijken naar de toelating van insectenbestrijder imidacloprid.

Aanleiding is een publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift Nature, waaruit blijkt dat in gebieden met hogere concentraties imidacloprid in het oppervlaktewater de vogelstand terugloopt.

Het ministerie van Economische Zaken heeft het onderzoek met nadruk bij het CTGB onder de aandacht gebracht. Imidacloprid is een neonicotinoïde die al langer onder vuur ligt, met name vanwege de veronderstelde negatieve effecten op de bijenstand. Eerdere wetenschappelijke publicaties hebben geleid tot verscherpte toelatingseisen. De laatste aanscherping gebeurde naar aanleiding van gevonden effecten op waterinsecten.

De insectenbestrijder wordt onder meer gebruikt in de bollenteelt, fruitteelt, hop, en in kassen bij de teelt van groente en siergewassen.

Of registreer je om te kunnen reageren.