Home

Nieuws

'Angstcultuur producenten tegenover supermarkten'

De Europese Commissie roept lidstaten op te zoeken naar manieren om kleine voedselproducenten en retailers te beschermen tegen oneerlijke handelspraktijken van soms veel sterkere handelspartners.

Boerenorganisatie Copa-Cogeca laakt juist het gebrek aan concrete stappen van de Commissie zelf en de nadruk op "vrijwillige" afspraken om de angstcultuur onder producenten tegenover retail te doorbreken.
De Commissie noemt enkele voorbeelden van oneerlijke handelspraktijken zoals deze kunnen voorkomen: het vermijden of weigeren essentiële contractvoorwaarden op papier te zetten, eenzijdige aanpassing van de prijs of kosten van producten of diensten, het onterecht of disproportioneel afschuiven van risico's en het plotseling eenzijdig afzeggen van een commerciële relatie. De Commissie noemt als opties het steunen van vrijwillige keteninitiatieven, het invoeren van EU-standaarden voor goed gedrag en strakkere handhaving tegen oneerlijke praktijken.
Volgens vice-voorzitter voor de interne markt Michel Barnier heeft de industrie al "belangrijke en waardevolle initiatieven ontplooid om oneerlijk gedrag tegen te gaan", maar hij stelt vast dat meer stappen nodig zijn. De ex-landbouwminister van Frankrijk wijst erop dat de voedselketen niet alleen van kritiek belang is voor het dagelijks leven en de gezondheid van consumenten maar ook voor de economie.
De belangenorganisatie voor boeren en coöperaties Copa-Cogeca is blij met de erkenning van de Commissie dat macht in de voedselketen ongelijk verdeeld is. "Maar ik ben erg teleurgesteld over het gebrek aan ambitie in dit communicatiestuk", aldus secretaris-generaal Pekka Pesonen. "Het is onacceptabel dat de Commissie (-) niet haar verantwoordelijkheid neemt en voorstellen indient voor het creëren van een EU-wijd gelijk speelveld." Het blijft volgens de Fin bij waarnemingen, waar gereedschappen nodig zijn.
Pesonen stelt vast dat er een "angstklimaat" heerst die het moeilijk maakt voor producenten actie te ondernemen tegen de retail die hun producten afneemt. "Boeren en agrarische coöperaties willen in staat worden gesteld hun bedrijven uit te breiden en te floreren in de voedselketen. Ze willen werken met ketenpartners in een geest van eerlijkheid tegenover alle spelers, niet in een klimaat van angst."

Of registreer je om te kunnen reageren.