Home

Nieuws

Rechtszaak opsplitsing teeltbedrijf na onenigheid maten

De rechtbank van Rotterdam heeft maatregelen opgelegd om de ontbinding van een maatschap in de tuinbouw niet verder te laten escaleren vlak voor het oogstseizoen.

De ontbinding in twee eenmanszaken leidde tot onenigheid, waarna de rechter de maten (twee broers) voorlopig verboden heeft percelen te betreden die bij een voorlopige verdeling zijn toebedeeld. Over die voorlopige verdeling van fruit- en akkerbouwpercelen loopt nog een bodemprocedure. De rechter trof maatregelen om te voorkomen dat de zaak verder zou escaleren.

Behalve de verdeling van de percelen wordt ook de veiling van machines aangevochten. Tot die veiling werd besloten na advies van professionele zakelijke bemiddeling, maar één van beide broers ging over tot bieding.

Nu naar verwachting de fruitmaatschap en akkerbouw BV voorlopig niet ontbonden wordt, oordeelt de rechter dat beide broers met hun nieuwe eenmanszaken de toegewezen percelen in opdracht van de BV en maatschap gaan exploiteren. Bij de ontbinding van de maatschap en BV werd de opgestelde jaarrekening ook betwist.

Met deze constructie van eenmanszaken die in opdracht van de BV en maatschap opereren, hoopt de rechter dat de komende oogstperiode kan worden ingegaan. Beide broers moeten meewerken aan het beschikbaar stellen van machines en de weg en erf vrijhouden daartoe. Doen ze dat niet, dan riskeren ze een dwangsom.

Of registreer je om te kunnen reageren.