Home

Nieuws

Nieuwe stichting helpt tuinbouw internationaliseren

Greenport Holland richt een stichting op om (teelt)bedrijven en kennisinstellingen te helpen buiten Nederland een positie op te bouwen.

Samenwerking van tuinbouwbedrijfsleven en Wageningen Universiteit met overheid moet de export van kennis en ondernemerschap bevorderen. Dat versterkt de internationale concurrentiepositie van het Nederlandse tuinbouwcluster.

Die stichting Dutch Horticultural Trade Board komt er met ondermeer overheidssteun en collectief geld van het bedrijfsleven via het Productschap Tuinbouw. De stichting moet op termijn draaien op bijdragen van bedrijven die diensten afnemen, zoals het aanleveren van marktinformatie en het verzorgen van internationale marketing in communicatie voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Voor de eerste drie jaar is ruim 1,5 miljoen euro nodig. De tuinbouw draagt daarvan 280.000 euro bij, waarvan glasgroente, vollegrondsgroente en fruit ieder 15.000 euro bijdragen als de commissie voedingstuinbouw van het PT daartoe besluit volgende week. Het ministerie van EZ en Wageningen Universiteit dragen beide drie ton bij in de vorm van een gedetacheerde werknemer.

Voor veel bedrijven is internationalisering een lastige opgave door de kleinschaligheid. De stichting moet die bedrijven een duwtje in de rug geven in het internationaliseringstreven.

Of registreer je om te kunnen reageren.