Home

Nieuws

Nederlandse groente niet oorzaak exportgroei

De exportgroei groente en fruit in het eerste kwartaal is vooral toe te schrijven aan doorvoer in plaats van Nederlandse groente.

Het Economisch Bureau van ABN Amro schat de exportgroei groente en fruit op circa vier procent dit eerste kwartaal. De Nederlandse productie moet dan nog op gang komen, maar ABN Amro signaleert dat het productievolume in de Nederlandse groententeelt de laatste jaren licht daalt (-3,7 procent in 2012 en -0,3 procent in 2013). Deze daling wordt veroorzaakt door de vollegrondsgroenteteelt.

De productie glasgroenten blijft groeien (1,3 procent in 2013). Deze groei kent als belangrijkste keerzijde een druk op de prijs. Bij tomaten ligt de gemiddelde prijs over de eerste vijf maanden circa 25 procent onder het vijfjaarsgemiddelde. Deze prijsdruk zal hoogstwaarschijnlijk op termijn leiden tot een lichte daling van het volume glasgroente. Er zullen bedrijven afvallen.

Voor 2014 en 2015 gaat het Economisch Bureau van ABN Amro uit van een groei van de productie groente en fruit in Nederland van 0,5 procent. In 2013 was dat nog 3,5 procent door een forse hardfruitoogst.

Of registreer je om te kunnen reageren.