Home

Nieuws

MPS erkend door internationale retailers

Het MPS certificaat Socially Qualified (MPS-SQ) wordt erkend om daarmee te voldoen aan de sociale criteria die de retailsector stelt voor levering van producten.

Daarover heeft de Nederlandse tuinbouwkeurmerkorganisatie overeenstemming bereikt met de Business Social Compliance Initiative. Deze BSCI is een internationale netwerkorganisatie voor de retail die waakt over goede werkomstandigheden in de wereldwijde toeleveringsketen, waaronder die in de AGF- en bloemensector. In de BSCI-gedragscode staan richtlijnen voor werktijden, beloning, naleving van arbeidswetten en verbod op kinderarbeid. Er staan ook richtlijnen voor milieu- en gezondheidsaspecten in.

Met het MPS-SQ certificaat kan een teler bewijzen op deze aspecten goed te werken. Het is een trend dat internationale supermarktketens zich, naast milieueisen voor de teelt van agrarische producten, steeds vaker ook focussen op de sociale aspecten van een toeleverancier.

Of registreer je om te kunnen reageren.