Home

Nieuws

Versnippering bij initiatiefnemers en investeerders windmolens

De ontwikkeling van windmolens op land in Nederland kenmerkt zich door flinke versnippering als het gaat om initiatiefnemers en investeerders.

Gemeenten en provincies hebben in bijna de helft van de lopende bouwplannen een actieve rol als (mede-) initiatiefnemer of zelfs (mede-)investeerder. Dat blijkt uit een tweejarige studie van Energeia, informatiedienst voor de energiemarkt.

Energeia traceerde over deze periode 305 plannen voor de bouw van nieuwe windturbines in Nederland. Daarvan zijn er inmiddels 28 opgeleverd en 39 uit- of afgesteld. In 118 van de 238 wind-op-land-projecten waaraan volgens de telling van Energeia momenteel gewerkt wordt, hebben gemeenten een vinger in de pap als (mede-) initiatiefnemer.

Provincies zijn in 55 gevallen (mede-) initiatiefnemer. Daarnaast nemen ook Staatsbosbeheer (3) en Rijkswaterstaat (2) actief deel in windprojecten. Soms gaat de overheidsbemoeienis verder dan dat: in 55 bouwplannen participeert de gemeente ook financieel, in 6 nieuwbouwprojecten deelt ook de provincie mee in het risico.

Overigens is de rol van gemeenten en provincies niet zaligmakend: ook bij 17 van de 39 projecten die het de afgelopen twee jaar niet haalden, zijn gemeenten (mede-) initiatiefnemer of (mede-) investeerder. Provincies zagen 5 participaties mislukken. In alle gevallen faalden deze projecten trouwens al in een vroeg stadium, zodat er weinig publiek geld mee gemoeid was.

Wat verder opvalt aan de ontwikkeling van windparken op land, is de verscheidenheid aan betrokken partijen naast gemeenten. Energeia telt in totaal 199 initiatiefnemers achter de beschreven 238 actieve bouwprojecten.

De projecten die de afgelopen twee jaar succesvol werden opgeleverd, waren gemiddeld 30 MW groot en hadden een bouwbudget van €2,18 miljoen per opgestelde MW. De projecten die nog niet zijn opgeleverd, zijn gemiddeld eveneens 30 MW groot en gebudgetteerd op €2,12 miljoen per geplande MW. De 39 projecten die faalden hadden een gemiddelde omvang van 65 MW. Energeia had niet genoeg data om te bepalen welk gemiddeld bouwbudget per MW de gefaalde projecten hadden.

Of registreer je om te kunnen reageren.