Home

Nieuws 1 reactie

Landelijke en Europese aanval op onderbetaling

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal nog voor de zomer een wetsvoorstel Aanpak Schijnconstructies naar de Tweede Kamer sturen.

In die wet die na parlementaire goedkeuring op 1 januari 2015 in werking treedt, wordt in Nederland voor werk in alle sectoren geregeld wat vandaag voor alleen de bouwsector al Europees geregeld is: opdrachtgevers worden verantwoordelijk voor een juiste betaling van het loon, en kunnen zich niet langer verschuilen achter onderaannemers.

De lidstaten van de Europese Unie hebben vandaag ingestemd met de handhavingsrichtlijn bij het detacheren van werknemers. Hierdoor komen opdrachtgevers in de bouw niet langer weg met onderbetaling van werknemers uit andere Europese landen. Asscher is zeer tevreden dat de richtlijn definitief is aangenomen: "Gelijk werk, hoort gelijk beloond te worden in het land waar je werkt. Ik zie dit als een eerste mooie stap, na de bouw moeten we dit proberen uit te breiden naar andere sectoren zoals transport en tuinbouw."

Malafide uitzendwerk

Asscher maakte gisteren al afspraken bekend die hij zeer recent maakte met de uitzendbranche. Als niet binnen een jaar het aantal overtredingen van de wetten op minimumloon, het met voeten treden van cao's en het werken met illegale constructies afneemt, zullen in Nederland uitzendbureaus weer vergunningplichtig worden.

Over een half jaar worden de afspraken en verbeterpunten tegen het licht gehouden. Gaat het ook dan nog te vaak is, zelfs bij gecertificeerde bureaus, dan komt er na twintig jaar opnieuw een vergunningenstelsel voor de branche.

Eén reactie

  • P.M.M. Zwinkels

    Wanneer wordt er nu eindelijk eens wat gedaan aan ONDERBETALING van de producent voor zijn voortreffelijke producten, uw eten ?????!!!!!

Of registreer je om te kunnen reageren.