Home

Nieuws

LTO: alleen glasbedrijven in glasgebieden

Het voor de glastuinbouw beschikbare teeltareaal in het gebied Westland-Oostland komt in gevaar als de provincie Zuid-Holland ook andere bedrijven wil toelaten.

LTO Nood Glaskracht constateert dat de provincie ook 'greenport gerelateerde bedrijven' wil toestaan. Dat zet het beschikbare teeltareaal in het belangrijke gebied onder druk. Die ontwikkeling maakt herstructurering in de toekomst bovendien veel moeilijker. Dat stelt LTO Noord Glaskracht vandaag in een hoorzitting voor de leden van Provinciale Staten van Zuid-Holland.

LTO Noord Glaskracht pleit dus voor  bescherming van teeltareaal voor glastuinbouw in de Provinciale Structuurvisie Zuid-Holland. In de nieuwe provinciale structuurvisie "Visie Ruimte en Mobiliteit " (VRM) en de daarbij behorende verordening, wordt het nieuwe ruimtelijke beleid van de provincie vastgelegd.

De nieuwe provinciale structuurvisie voor Zuid-Holland biedt een ruimere definitie voor glastuinbouw en ook de duurzame tuinbouwgebieden zijn apart bestemd. "Dat betekent dat bestaande ondernemers in deze gebieden meer ruimte krijgen om, naast het telen van glastuinbouwproducten, ook in te spelen op nieuwe marktontwikkelingen zoals  huisverkoop, kleinverpakkingen realiseren op één centrale locatie,  samengestelde productenpakketten aanbieden etc. Dat vinden we een goede zaak", aldus inspreker namens LTO Koos Hoogendoorn.

Of registreer je om te kunnen reageren.