Home

Nieuws

Gelegenheidsarbeid nog gedoogd

Tot nader bericht 'gedoogt' het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL) de huidige regeling Gelegenheidsarbeid. Een principe-akkoord voor een nieuwe regeling Piekarbeid moet eerst juridisch getoetst worden.

Aanvankelijk zou per 1 april de regeling Gelegenheidsarbeid komen te vervallen. Volgens die regeling hoeven tuinders geen pensioenpremie af te dragen voor piekarbeid verricht over een periode van ten hoogste acht weken. Vanwege nog lopend overleg werd die datum al verzet naar 1 mei. Ondertussen is een principe-akkoord bereikt tussen werkgevers en werknemers. Dat wordt nu door de beide achterbannen beoordeeld en er vindt een uitgebreide juridische toets plaats.

Na afronding en akkoord op deze juridische toets zal het pensioenreglement en de verplichtstelling van BPL hierop worden aangepast. Hierna gaat de regeling Piekarbeid direct van start. "Tot die tijd zal BPL de regeling Gelegenheidswerk conform de huidige voorwaarden nog gedogen en uitvoeren volgens de huidige aanleverings- en registratieprocedures", aldus het BPL.

Mocht de voorgestelde regeling juridisch niet haalbaar blijken en er dus geen grond voor uitsluiting in het reglement is, dan zal het pensioenfonds op dat moment direct overgaan tot premie-inning bij iedereen ouder dan 21 jaar. Dit heeft in de praktijk voor de werkgever een verhoging van de loonkosten tot gevolg van ongeveer 1 euro per uur.

Of registreer je om te kunnen reageren.