Home

Nieuws

Europees residu-onderzoek komkommer, peer en spinazie

De Europese voedselautoriteit Efsa heeft Europese komkommers, peren en spinazie uit EU-landen grondig onderzocht op resten van bestrijdingsmiddelen.

Dat onderzoek resulteerde in het rapport 'The 2011 European Union Report on Pesticide Residues in Food'. Het is diepgravend onderzoek naar het voorkomen van residu in verschillende groente- en fruitsoorten.

Zo blijkt uit 1.260 monsters komkommers dat in 53 procent geen resten van bestrijdingsmiddelen te vinden zijn. In iets meer dan 2 procent van de gevallen overschreden de vondsten de wettelijke limiet (mrl). Twee komkommermonsters uit Spanje overschreden de mrl voor formetanate. Ook monsters uit Spanje (1), Bulgarije (1), Griekenland (1) en Libanon (1) overschreden de grenswaarde voor oxamyl. In Nederlandse komkommers werd geen overtredingen aangetroffen.

chlormequat

Bij peren vond de Efsa nog altijd chlormequat, de werkzame stof in groeiremmer CCC. Het betrof vier monsters uit Spanje en één uit Nederland. In 29 procent van de perenmonsters werd geen residu aangetroffen.

spinazie

Bij spinazie kwam de Efsa vooral wettelijke overschrijdingen voor de stof dithiocarbamates tegen uit Cyprus en Duitsland. Van de spinaziemonsters bleek in 53 procent geen aantoonbare resten van bestrijdingsmiddelen te vinden.

Of registreer je om te kunnen reageren.