Home

Nieuws

Dijksma: 'Tuinders op koers met energiedoelen'

"Onze boeren en tuinders zijn goed bezig. Ze verbruiken steeds minder energie en produceren steeds meer duurzame energie."

Dat zegt staatssecretaris Sharon Dijksma van Landbouw naar aanleiding van de rapportage Energie en klimaat in de agrosectoren van het LEI en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, die ze vandaag naar de Tweede kamer heeft gestuurd. Uit de rapportage blijkt dat de bedrijven in de Nederlandse land- en tuinbouw op koers liggen om de klimaatdoelen en de doelen op het gebied van energiebesparing en duurzame energie in 2020 te halen. De landbouwsector produceert in Nederland al jaren meer elektriciteit dan ze verbruikt.

"Ook het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen ligt heel goed op schema. Klimaatslimme landbouw is nodig om winstgevend te blijven en om de nadelige gevolgen voor mens en milieu te beperken", aldus Dijksma.

De rapportage beschrijft de voortgang van het in 2008 afgesloten convenant 'Schone en zuinige agrosectoren'. De voor 2020 gestelde doelen voor het terugdringen van CO2 en overige broeikasgassen zijn al grotendeels bereikt. De gerealiseerde energiebesparing komt met een percentage van 2,9 op jaarbasis ruimschoots uit boven de doelstelling van 2 procent per jaar uit het convenant. De energie-efficiëntie is al met 48 procent verbeterd. Dankzij windmolens en biomassa levert de landbouwsector 42 procent van de productie van hernieuwbare energie in Nederland.

Sectoren

De afzonderlijke agrosectoren leggen verschillende accenten. Zo heeft de glastuinbouw haar energie-efficiëntie met maar liefst 56 procent verbeterd door het installeren van wkk's en het uitvoeren van energiebesparende maatregelen zoals isolatie en warmteopslag. Bedrijven in de vollegrondsgroenteteelt, fruitteelt en akkerbouw hebben veel geïnvesteerd in wind op land en leveren daarmee een grote bijdrage aan de opwekking van hernieuwbare energie. Ook zonne-energie wordt toegepast op deze bedrijven. Het totaal aantal bedrijven in de open teelten dat bezig is met energiebesparende maatregelen is met 30 procent echter nog relatief laag.

Of registreer je om te kunnen reageren.