Home

Nieuws

'CAO gaat verdwijnen'

"Het is bijna onvermijdelijk dat de cao stopt te bestaan." Dat zegt scheidend voorzitter Hans Kamps van de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU) vandaag in Trouw.

Volgens Kamps zijn hoger opgeleide werknemers in Nederland mondig genoeg om zelf de kwaliteit van hun arbeidsvoorwaarden te bewaken. Lager opgeleide loonwerkers hebben nog wel baat bij collectieve onderhandelingen. Maar juist die groep wordt steeds zeldzamer in vaste dienst.

"Het is goedkoper om deze mensen op een andere manier in te huren: via nulurencontracten of oproepcontracten, korte dienstverbanden of als zelfstandige. Het is niet realistisch om te verwachten dat de werkgever meer gaat betalen als hij langs andere wegen goedkoper uit is", aldus Kamps.

Overigens ziet Kamps deze ontwikkeling niet per se als maatschappelijk gewenst. Hij constateert dat vast werk weliswaar snel terrein verliest ten gunste van flexibele arbeid, maar dat uitzendwerk niet in omvang groeit. Veel van het losse werk wordt gedaan door de volgens ruime schattingen 1 miljoen of zelfs meer zzp'ers. "Zij passen niet in het huidige oude stelsel", aldus Kamps. "Zij werken soms 50-60 uur per week; veel meer dan officieel mag. Zij zijn veelal niet verzekerd, bouwen geen pensioen op en werken vaak onder het minimumloon. Daar valt niet tegen te concurreren."

Of registreer je om te kunnen reageren.