Home

Nieuws 1 reactie

Nieuwe koers The Greenery moet werken

The Greenery geeft met de publicatie van de jaarcijfers en jaarverslag inzicht in waar het staat. De reorganisatie is behoorlijk op streek. Er verdwijnen 350 banen en daarvoor heeft de afzetorganisatie alleen al 20 miljoen euro opzij gezet.

analyse

 

Het eigen vermogen van de coöperatie Coforta daalt daardoor naar 73 miljoen euro (88 miljoen euro in 2012). Opvallend is dat de waarde van onroerend goed is verhoogd in de boeken. Dat komt door ander gebruik van de gebouwen, blijkt uit het jaarverslag.

Net als de versimpeling van de Greenery-structuur via het reorganisatieprogramma Phoenix is ook de visie van het bedrijf versimpeld. The Greenery wil "het meest gewaardeerde versbedrijf in haar focusmarkten Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk" zijn. Dat is een duidelijk en meetbaar, en ook ambitieus marketingstreven.

Verlies op kernmarkten

Het zijn geen volumedoelstellingen, want juist op de Duitse en Engelse markt heeft de afzetorganisatie zwaar verloren in 2013. De afzet naar Duitsland daalde van 212 miljoen euro in 2012 naar bijna 150 miljoen euro vorig jaar. In Engeland is de daling procentueel nog forser. Daar kromp de omzet van 159 miljoen euro naar 98 miljoen vorig jaar. In Nederland is die omzet in 2013 juist gestegen van 635 naar 705 miljoen euro. Nederland is daarmee met 54 procent de belangrijkste markt. Op die Duitse markt heeft The Greenery wel een belangrijke stap gezet door het lidmaatschap van een Duits bedrijf in 2013.

De koerswijziging van The Greenery naar kostprijsleiderschap heeft voor de telers consequenties. Zij moeten de doelstelling van hoogste uitbetaalprijs loslaten. The Greenery streeft door het veranderingsproces naar een gemiddelde marge van 1 procent, zoals die voor de hele bedrijfstak geldt. Met telers loopt de discussie nog over zaken als uitbetaaltermijn.

Extra krediet

Uit het jaarverslag wordt duidelijk dat de afzetorganisatie voor het veranderingsproces een extra kredietfaciliteit van 45 miljoen euro afsloot bij de bestaande financiers. De afzetorganisatie zal eind dit jaar daarvoor al een aflossing van 15 miljoen euro doen. De uitvoering van het plan is doorgerekend door externen en als solide beoordeeld. De banken hebben voorwaarden opgesteld voor prestaties op financieel gebied. Daarin zijn tegenslagen in de afzet ingecalculeerd en risico's zoveel mogelijk ingeperkt.

Eén reactie

  • J.C.W. Leeuwenburg

    de greenery heeft de laatste 10-15 jaar zeker 70% van zijn telers zien weglopen. Dit deden velen uit onvrede met het beleid wat er gevoerd wordt en uit kosten oogpunt.
    Daarom is en zal het nooit meer goed komen.

Of registreer je om te kunnen reageren.