Home

Nieuws

Kabinet plaatst windparken bij tuinders

Het kabinet heeft een elftal gebieden aangewezen waar grootschalige windmolenparken ontwikkeld mogen worden. De gebieden liggen veelal in buitengebied waar ook veel tuinbouwbedrijven zijn gevestigd.

Het kabinet volgt hierin het voorstel van de provincies, die de elf gebieden zelf hebben voorgedragen. Provincies wijzen daarnaast een aantal locaties aan voor kleinere windparken tot 100 megawatt. De elf windparken van meer dan 100 megawatt zijn opgenomen in de Structuurvisie Wind op land.
De grote windmolenparken moeten komen in de gebieden Eemshaven, Delfzijl, N33, Drentse Veenkoloniën, Wieringermeer, IJsselmeer Noord, Flevoland, Noordoostpolderdijk, Rotterdamse Haven, Goeree-Overflakkee en Krammersluizen. In totaal moet er in 2020 voor 6000 megawatt aan windenergie worden gerealiseerd. Het is nu aan de markt om de windprojecten daadwerkelijk te bouwen.

Met name in de gebieden Wieringermeer, Flevoland en rond de Rotterdamse Haven kunnen de windparken nabij tuinbouwbedrijven gaan komen. Tot op heden zijn tuinders nog niet vaak direct betrokken bij grootschalige windenergie.

Of registreer je om te kunnen reageren.