Home

Nieuws

'Aardwarmtekas niet door sector laten subsidiëren'

Glastuinbouwbedrijven moeten in 2020 hun gasverbruik gemiddeld met 10 procent terug gebracht hebben.

Die doelstelling staat in het nieuwe Energie Besparingssysteem Glastuinbouw, de individuele uitwerking van het CO2-sectorsysteem. Bedrijven die dat niet halen, betalen een heffing, maar dat geld zal niet ingezet worden om zeer energiezuinige bedrijven (zoals aardwarmtebedrijven) te belonen.

Beloning

Dat zegt Nico van Ruiten, voorzitter  van LTO Glaskracht Nederland. "Aanvankelijk was het de bedoeling bij de uitwerking van de plannen dat bedrijven die boven de doelstelling blijven, zouden betalen en bedrijven onder de doelstelling zouden ontvangen uit het systeem, maar de telers in de klankbordgroep vinden dat telers met bijvoorbeeld een aardwarmtebron niet door de sector zelf gesubsidieerd hoeven te worden." Het was één van de discussiepunten bij de uitwerking van het Energie Besparingssysteem Glastuinbouw (EBG) waaraan al drie jaar is gewerkt. Het systeem is daarmee een malus-systeem geworden zonder beloningselementen. Het nu gepresenteerde nieuwe systeem bevat overigens geen aangescherpte energiebesparingsdoelstelling ten opzichte van eerder afgesproken doelen.

Feitelijk zijn er nu dus twee systemen, het CO2-sectorsysteem en het EBG, maar het CO2-sectorsysteem zal in de dagelijkse praktijk van de tuinder niet een belangrijke rol spelen. De overheid neemt het systeem over en gebruikt het uitsluitend om te controleren of de sector de CO2-uitstoot inderdaad terugbrengt van 7,8 naar 6,2 Mton in 2020.

Lastenverzwaring

Volgens het Energie Besparingssysteem Glastuinbouw voor de jaren 2016 tot en met 2020 wordt het toegestane gasverbruik per vierkante meter met twee procentpunt per jaar verlaagd t.o.v. het niveau van 2013. Over de gehele periode 2016-2020 bedraagt de verlaging dus 10 procent ten opzichte van 2013. Over het gasverbruik boven de individuele norm moet 3,6 cent per kuub afgedragen worden. Die heffingen worden ingezet om het programma Kas als Energiebron van te financieren.

Het nieuwe systeem leidt niet tot grote kostenstijgingen, verwacht Van Ruiten. Een grove schatting van een euro per vierkante meter wijst hij af. "Het zal hoog uit enkele centen of tientallen centen per vierkante meter zijn. Het valt in het niet bij de hoge gasprijzen,wat toch de echte prikkel voor investeringen in energiebesparende teeltsystemen is."

Verplicht

De opgelegde besparingen zullen voor alle glastuinbouwbedrijven gelden als de maatregel algemeen verbindend  wordt verklaard  door het ministerie van EZ. De sector hoopt met het besparingssysteem het draagvlak voor de glastuinbouw te behouden; voor zaken als behoud van  verlaagde energiebelasting en steun voor het programma Kas als Energiebron. De eerste heffing zal op zijn vroegst in 2017 geïnd worden.

In mei legt LTO Glaskracht Nederland dit systeem nog aan haar leden voor in een vijftal bijeenkomsten.

Of registreer je om te kunnen reageren.