Home

Nieuws 1 reactie

'WUR vaak baanbreker kassenbouw buitenland'

Wageningen UR Glastuinbouw is voor Nederlandse kassenbouwers en installateurs regelmatig wegbereider voor opdrachten in het buitenland.

Bij veel nieuwe tuinbouwprojecten speelt de onderzoeksinstelling al in de aanloopfase een belangrijke rol, zegt Sjaak Bakker, business unit manager van Wageningen UR Glastuinbouw:  "Het gebeurt regelmatig dat buitenlandse investeerders als eerste bij Wageningen UR aankloppen als zij tuinbouwplannen hebben. Wij kunnen dan de leveranciers koppelen aan deze investeerder. Dat heeft bijvoorbeeld geleid tot een call voor een tender voor de bouw van een onderzoekscentrum in Abu Dhabi waarop diverse Nederlandse toeleveranciers hebben ingeschreven", zegt Bakker in de WUR-nieuwsbrief Plant Life.

Niet altijd leidt die adviserende rol van Wageningen tot het bouwen van Nederlandse kassen. "De input kan er toe leiden dat er geen 'Nederlandse' glazen kas wordt gerealiseerd, maar een in de regio gebruikelijke tunnelkas. De processen in zo'n kas kunnen vaak wel met Nederlandse technologie worden aangestuurd."

Buitenlandse telers en investeerders kloppen regelmatig aan bij ons of bij Nederlandse kassenbouwers en installateurs, zegt Bakker. "Afgelopen jaren zijn op verschillende plaatsen in de wereld mooie tuinbouwprojecten gerealiseerd, zoals in Maleisië en Turkije, waarbij de toeleverende industrie en Wageningen UR Glastuinbouw met zowel praktische als wetenschappelijke inbreng hebben samengewerkt."

Eén reactie

  • P.M.M. Zwinkels

    Zonde, dat de primaire sector hier zo slecht van kon profiteren

Of registreer je om te kunnen reageren.