Home

Nieuws

Voedselbank wil EU-miljoenen tegen honger

Voedselbanken Nederland vindt dat het kabinet een bedrag van 3,5 miljoen euro beschikbaar moet stellen aan mensen die honger hebben.

Het bedrag komt van een fonds van de Europese Unie voor armoedebestrijding. Het lijkt er echter op dat het kabinet het geld liever besteedt aan projecten waarmee armen uit hun isolement worden gehaald.

"Het kabinet stuurt een dezer dagen een brief aan de Tweede Kamer over het geld. Het gaat om een relatief klein bedrag dat veel beter kan worden besteed aan het bestrijden van honger", aldus Leo Wijnbelt, voorzitter van Voedselbanken Nederland. De 150 voedselbanken voeden wekelijks 80.000 mensen en dat aantal groeit. "Het geld is goed voor acute noodhulp, want daar is enorme behoefte aan."

Nederland kreeg relatief weinig geld van de 500 miljoen euro die de EU jaarlijks voor armoedebestrijding uittrok. Omdat Den Haag geen voorstander was van voedselhulp, liet het kabinet jarenlang zijn aandeel uit Brussel onbenut. Daar komt met het nieuwe fonds verandering in, alleen denkt Wijnbelt dat Voedselbanken weer mistast. "Als je bedenkt dat dagelijks tienduizenden geen geld voor eten hebben, is dat erg zuur. Er komen ook steeds meer mensen bij die een beroep op ons doen. Met de recessie gaat het de goede kant op, maar behoefte aan voedsel is gekoppeld aan werkloosheid en die neemt nog steeds toe."

Voedselbanken Nederland schat dat het aantal mensen met honger heel wat groter is dan 80.000. "Feitelijk hebben 200.000 á 300.000 mensen behoefte aan voedsel. Dan gaat het echt om de allerarmsten. Wanneer over twee of drie jaar het aantal werklozen vermindert, pas dan zal ook het aantal armen afnemen", aldus Wijnbelt.

Of registreer je om te kunnen reageren.