Home

Nieuws laatste update:24 mrt 2014

VVD: geen reden voor beperking blootstelling

De VVD vindt dat het niet nodig is maatregelen te nemen om de blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen te beperken, zolang daar geen gegronde onderbouwing voor is.

Dat zegt de VVD-fractie in reactie op het rapport van de Gezondheidsraad over gewasbeschermingsmiddelen en omwonenden.

De grootste coalitiepartij vindt dat geen maatregelen moeten worden genomen op basis van emotie.  Dat de Gezondheidsraad nu al aanbeveelt om maatregelen te nemen om de blootstelling te verlagen, vindt de VVD opmerkelijk; de partij vraagt zich af waar de Gezondheidsraad zich op baseert.

De ChristenUnie zegt dat het lijkt alsof de agrarische sector ervan uitgaat dat  problemen bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de nabijheid van woningen een kwestie is van het wegnemen van de angst.

Volgens de ChristenUnie moeten preventieve middelen worden ingezet bij voorbeeld door vanggewassen als buffer in te zetten, zodat gewasbeschermingsmiddelen niet ongewenst bij omwonenden terecht komen.

Het kabinet heeft naar aanleiding van het rapport van de Gezondheidsraad besloten een blootstellingsonderzoek op te zetten om te kijken of en in welke mate omwonenden en agrariërs zelf worden blootgesteld aan gewasbeschermingsmiddelen. Tegelijk wordt ook al gekeken naar de mogelijke effecten van blootstelling.

De Partij voor de Dieren vindt dat de situatie in Nederland zo uniek is, dat extra strenge regels moeten worden gesteld die verder gaan dan wat de Europese Unie nodig acht. De PVV zegt dat ze tegen alle gewasbeschermingsmiddelen is die de volksgezondheid schaden.

Of registreer je om te kunnen reageren.