Home

Nieuws

NVWA checkt gebruik middelen vanuit vliegtuig

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleren de komende maanden op het juiste gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Een deel van deze controles wordt vanuit de lucht uitgevoerd. Tijdens deze zogenoemde milieuvluchten controleren inspecteurs of agrariërs gewasbeschermingsmiddelen op de juiste manier toepassen. Wanneer onvoldoende afstand wordt gehouden van waterranden komen schadelijke stoffen in sloten en beken rondom de landerijen terecht. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de kwaliteit van het oppervlaktewater en daarmee de flora en fauna. Bovendien levert verkeerd gebruik indirect risico op voor de voedselveiligheid.

Naast de controleurs in de lucht zijn er komende maanden ook grondteams actief. De grondteams kunnen een monster uit de spuittank nemen om na te gaan of het juiste middel wordt gebruikt. Verder onderzoeken zij of de verplichte driftarme spuittechniek wordt toegepast om verwaaien van spuitvloeistof te beperken.

Of registreer je om te kunnen reageren.