Home

Nieuws

KCB vindt minder fouten herkomst op groente

Het Kwaliteits-Controle-Bureau KCB heeft in 2013 drie keer een partij groente of fruit afgekeurd vanwege een verkeerd land van herkomst.

In 2012 was dat 12 keer het geval. Ook in 2011 lag het aantal overtredingen hoger toen KCB optrad tegen handelsbedrijven die in de Ehec-crisis Nederlandse groente onder een andere herkomstaanduiding verhandelden, omdat consumenten en markten (ten onrechte) West-Europese groente wantrouwden.

KCB kijkt bij inspecties op bedrijven naar aanduidingen op fust en eindverpakking, en doet alleen een verdere controle naar facturen als er een verdenking is. De KCB gaat ervan uit dat herkomstfraude in Nederland niet op grote schaal voorkomt, ondanks signalen in het buitenland dat met nieuwe technieken relatief vaak een overtreding wordt aangetroffen.

Afhankelijk van de grootte van de afgekeurde partij en de omstandigheden van het geval kan het KCB een overtreding voorleggen aan het tuchtgerecht KCB. Ook dit neemt af. In 2012 heeft het tuchtrechtgerecht KCB negen keer geoordeeld dat het verkeerde land van oorsprong op de verpakking was vermeld. In 2013 is voor een dergelijke overtreding geen enkele zaak voorgelegd aan het tuchtgerecht. KCB deed in 2013 niet minder controle op herkomst van groente en fruit.

Of registreer je om te kunnen reageren.