Home

Nieuws

The Greenery: nieuwe fase reorganisatie

The Greenery heeft een volgende stap gezet in de reorganisatie.

Van het UWV heeft de afzetorganisatie bericht ontvangen dat ze voldoet aan alle voorwaarden voor een ontslagprocedure op bedrijfseconomische gronden. Het UWV heeft de betreffende medewerkers hierover geïnformeerd. Die kunnen volgens de standaard UWV-procedure verweer aantekenen.

Tussen de vakbonden en The Greenery bestaat een structureel verschil van inzicht over de afwikkeling van de reorganisatie en ontslagprocedure. Nu de afzetorganisatie groen licht gekregen heeft van het UWV kan de afzetorganisatie door met reorganisatie. Deze ligt op koers, zo laat The Greenery weten.

FNV Bondgenoten en CNV vinden dat The Greenery klachten van personeel over de reorganisatie bagatelliseert. Die laatste heeft gebundelde klachten door de bonden betwist. Het is de uitkomst van een recente briefwisseling. Door de opstelling staan beide partijen tegenover elkaar in de reorganisatie waarbij zeker 200 functies betrokken zijn.

Volgens de bonden is nog altijd geen sprake van een constructief contact tussen bonden en The Greenery. De bonden hebben bijvoorbeeld bezwaar tegen het feit dat personeel opnieuw moeten solliciteren op nieuwe functies die erg veel lijken op hun oude functies.

Volgens The Greenery lijken de vakbonden een 'paar gevallen onder het vergrootglas te leggen'. "Dit geeft een vertekend beeld en is een onjuiste weergave van de situatie. Enige tijd geleden is met de vakbond een zeer constructief telefonisch gesprek gevoerd, hetgeen ook door de bond werd bevestigd. Totaal verrast waren wij dan ook, toen enkele dagen later een zeer ongenuanceerd en op vele punten onjuist artikel uit naam van de FNV verscheen", zo laat de organisatie weten.

Of registreer je om te kunnen reageren.