Home

Nieuws

Controle EU-subsidies onvoldoende

De Europese Rekenkamer kraakt de controle die de EU-lidstaten en de Europese Commissie uitoefenen op de Europese subsidies.

Uitgevoerde controles zijn in het algemeen niet betrouwbaar, fouten worden niet voorkomen of opgespoord en de informatiesystemen schieten tekort. Zo werd in Italië bijvoorbeeld subsidie gegeven voor de bouw van een opslag voor fruit en een aanpalend laboratorium, terwijl in feite sprake was van de bouw van een woning. Een deel van de informatie is helemaal niet relevant, onvolledig of onjuist, aldus de Rekenkamer in een maandag gepubliceerde rapportage.

Nederland komt er in de rapportage nog redelijk goed van af. De controles die op de betaling van de toeslagrechten worden uitgevoerd zijn doeltreffend, maar de controles ter plaatse zijn van een te lage kwaliteit en daardoor slechts gedeeltelijk doeltreffend. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitbetalingen.

Europarlementariër Esther de Lange zegt in een reactie dat het tijd wordt dat het Europees parlement maatregelen neemt door geen goedkeuring te geven voor de uitgaven in gebieden waar de grootste fouten worden gemaakt. "Lidstaten zoals Nederland, Denemarken en Zweden dienen al sinds 2006 netjes hun verklaringen in. Zij moeten daarvoor beloond worden. Lidstaten die keer op keer verkeerd omgaan met Europees belastinggeld moeten daarop harder worden aangepakt", aldus De Lange.

Rasa Budbergytë, lid van de Europese Rekenkamer, zegt dat de lidstaten tekortschieten in de controle op de betaling van de landbouwsubsidies. "De lidstaten moeten de Europese Commissie voorzien van betrouwbare informatie over hun eigen controles, om de Commissie in staat te stellen een inschatting te maken van de onregelmatigheden in de betalingen."

De Rekenkamer geeft in het rapport verschillende voorbeelden van onregelmatigheden. In Lombardije (Italië) en Galicië (Spanje) stonden bospercelen in de landelijke databank geregistreerd als landbouwgebied. Ook na inspecties in die landen werd de fout in de databank niet gecorrigeerd. In Polen werden toeslagen uitbetaald voor onbenutte akkerbouwpercelen, die in de landelijke databank als benutte akkerbouwpercelen geregistreerd stonden.

Ook bij subsidies voor plattelandsontwikkeling ging het mis. Zo verhaalt de Rekenkamer van een infrastructureel project in Roemenië waarbij het werk werd gegund aan een bedrijf dat niet aan de eisen voldeed.

Of registreer je om te kunnen reageren.