Home

Nieuws

57 miljoen euro GMO in rumoerig 2013

Het Productschap Tuinbouw heeft in 2013 circa 57 miljoen euro uitgekeerd aan GMO-subsidie aan telersverenigingen.

Dat schrijft het Productschap Tuinbouw in het jaarverslag. Het bedrag van 57 miljoen euro is circa 40 procent lager dan het jaar daarvoor. In 2013 zijn de jaardeclaraties over 2012 afgewikkeld. Dit jaar is de uitvoering van de regeling overgenomen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De daling komt deels door het intrekken van de erkenning voor destijds FresQ, maar een vergelijking met andere jaren is lastig doordat het bedrag deels afhangt van de omzet van de telersverenigingen twee jaar voor het rekenjaar. Ook wordt met voorschotten gewerkt.

In 2013 heeft het PT de telersverenigingen tegen het licht gehouden om te bepalen of de hele productie wordt afgezet via de vereniging. Het PT heeft daarop in 2013 één schorsing opgelegd en vijf waarschuwingen uitgedeeld aan verschillende afzetorganisaties. Het Productschap Tuinbouw maakt geen namen bekend van de betroffen verenigingen. Die schorsing is ondertussen opgeheven.

In 2013 waren zestien producentenorganisaties, waarvan een unie van producentenorganisaties,

erkend. Een erkenning werd afgelopen jaar ingetrokken. Het PT heeft geen nieuwe producentenorganisaties erkend in 2013. In Nederland is circa 90 procent van de telers aangesloten bij een producentenorganisatie. Dit percentage is een van de hoogste in de Europese Unie.

Of registreer je om te kunnen reageren.