Home

Nieuws

Van Dijk: burgers betrekken bij agrarisch natuurbeheer

Provincies zullen de collectieven die straks het agrarisch natuurbeheer uitvoeren, aansporen op zoek te gaan naar nieuwe, niet-agrarische partners. Dat zegt de Gelderse gedeputeerde Jan Jacob van Dijk via de website van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Provincies en ook rijksoverheid zijn belangrijke partners, aldus Van Dijk, maar hij verwacht ook waardevolle bijdragen van betrokken burgers en organisaties zoals de vogelbescherming.

In 2016 moet er een nieuw stelsel zijn voor het natuurbeer. Provincies hebben daarin een centrale rol. Van Dijk noemt de nieuwe leest waarop het natuurbeheer wordt geschoeid, een 'nieuw poldermodel'. Andere Europese landen volgen naar zijn zeggen met grote belangstelling hoe Nederland dit aanpakt.

Het nieuwe systeem heeft drie doelen: verlaging van de uitvoeringslasten, vermindering van versnippering van natuurgebieden en continuïteit. De uitvoering komt te liggen bij zogeheten collectieven, van met name agrariërs.

Of registreer je om te kunnen reageren.