Home

Nieuws

'Telers durven geen vast personeel aan te nemen'

De opkomst van flexibeler arbeid in de glastuinbouw heeft naast bedrijfseconomische ook wetmatige oorzaken.

Volgens onderzoekers van het bureau Ecorys kiezen oudere ondernemers die geen opvolger hebben niet voor vast personeel omdat deze bij bedrijfsbeëindiging werknemers moeten afkopen. Ook de cao voor de glastuinbouw stimuleert flexibeler contracten, bleek uit een enquête en interviews met werkgevers in verschillende sectoren. Bij reorganisatie en sanering van bedrijven is het volgens de cao van de glastuinbouw niet mogelijk om productievere werknemers te behouden ten kosten van minder productieve werknemers. Dit belemmert het afsluiten van vaste contracten, zeker in economisch moeilijke tijden.

Ecorys deed in opdracht van het ministerie van EZ onderzoek naar contractvormen in Nederland. Dat leidde tot het rapport 'Contractvormen en motieven van werkgevers en werknemers'.  In de agrarische sector wordt – in vergelijking met andere sectoren - relatief vaak gebruik gemaakt van uitzendcontracten. Het zijn met name grote bedrijven waar vaker met flexibel personeel (uitzendkrachten, zzp'ers en detacheringen) wordt gewerkt.

Werkgevers hebben verschillende motieven voor flexibele contracten. Om kosten te besparen wordt vaak voor payrolling gekozen, terwijl seizoensmatig werk meer uitzendpersoneel werk biedt. Tijdelijke contracten worden in bijvoorbeeld de vervoerssector ingezet om te werven.

Of registreer je om te kunnen reageren.