Home

Nieuws

QS: schonere groente, wel nieuwe risico's

Het Duitse voedselveiligheidskeurmerk QS stelt dat in 2013 in Duitsland opnieuw minder groente gevonden zijn met teveel resten van bestrijdingsmiddelen. Toch zijn er nieuwe risico's te voorzien met residu.

Van 16.446 monsters groente en fruit in Duitsland in dat jaar 2013 was 1,1 procent wettelijk in overtreding. Dat is een daling met 0,2 procentpunt. Op vier van de tien monsters werd helemaal geen residu aangetroffen. QS stelt dat de sector steeds beter bestrijdingsmiddelen toepast. Eén op de zestien monsters kwam van Nederlandse bodem.

Toch moet de sector niet achteroverleunen door de plotselinge risico's met andere chemische stoffen zoals perchloraat en ammoniumverbindingen in 2012 en 2013. Dat zijn stoffen die in de keten gebruikt worden maar niet onder de bestrijdingsmiddelenwetgeving valt. QS voorziet dat de komende jaren meer aandacht komt voor die chemische stoffen.

Op de Fruit Logistica beurs in Berlijn pleit Dieter Krauss, voorman van de Duitse groentehandel (DFHV), ervoor dat de overheid het bedrijfsleven serieus moet nemen in de aanpak van de problemen. Nu wordt alleen informatie gewisseld in geval van een crisis, terwijl de handelskoepel een plek wil in de Taskforce die daarvoor door het ministerie van landbouw is ingesteld.

Ook Ulrich Schopohl, directeur voedselveiligheid bij supermarktketen Rewe, pleit voor vergaande samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven op dit punt.

Volgens Krauss van de handelskoepel DFHV gaat al veel goed. Door snel overleg tussen bedrijfsleven en overheid kon de vondst van de middelen in 2012 en 2013 zonder veel ongerustheid bij consumenten worden opgelost.

Of registreer je om te kunnen reageren.