Home

Nieuws 1 reactie

Personeel verlonen in buitenland riskant

De inleenkosten voor uitzendpersoneel dat via een buitenlandconstructie wordt verloond, zijn normaliter amper of niet lager dan de kosten voor uitzendpersoneel dat in Nederland wordt verloond.

"Offertes waarin personeel tegen lagere kosten wordt aangeboden, zijn bij voorbaat verdacht", zei Dirk van Kerke van uitzendcertificeerder Safex vorige week op een door uitzendbureau ICE Agency georganiseerde bijeenkomst in Etten-Leur. Centraal onderwerp was de vraag of verlonen in het buitenland mogelijk is binnen de Europese wettelijke kaders en of dit lucratief is. Safex, een certificatiebureau gevestigd in Ridderkerk, is onder andere actief is in de uitzendbranche met controles voor kwaliteitskeurmerken als ABU, en NBBU en NEN 4400.

De belangstelling voor mogelijkheden van verloning in het buitenland bestond twee jaar geleden vooral in de regio rond Breda  vanwege de aanwezigheid van Roemeens personeel voor het werk in aardbeien, waarvoor toen nog een tewerkstellingsvergunning vereist was. De afgelopen twee jaar stonden de prijzen van aardbeien onder druk, waardoor er mogelijk ruimte is ontstaan voor 'creatieve' aanbieders van arbeid.

Creatief rekenen

Volgens Van de Kerke is de vergoeding voor werken in Nederland ten minste gelijk aan het in Nederland gehanteerde wettelijk minimumloon. Dat geldt ook voor bijvoorbeeld een Oost-Europese werkkracht in dienst van een buitenlands uitzendbureau. "Inclusief de kosten die gemaakt moeten worden voor huisvesting, reis- en ziektekosten betekent het dat het verschil in kosten tussen verlonen in Nederland of in het buitenland – als dat netjes gebeurt- hoogstens 28 cent per uur kan zijn. Met een uitzender die personeel voor 12 euro per uur aanbiedt, is iets loos."

Volgens de specialist komen de lage tarieven vaak tot stand door fiscale 'handigheden' die voor een inlener in Nederland doorgaans niet te doorgronden of te controleren zijn en vaak simpelweg niet zijn toegestaan. Branchecertificaten waarnaar een uitzender eventueel verwijst om zijn kwaliteit te onderstrepen, bieden evenmin garantie. "Is er sprake van fraude, dan draait de inlener (dus de teler) op voor de financiële gevolgen hiervan, want hij is materieel gezien de werkgever."

Eén reactie

  • P Verschuren

    Er is een verplicht wettelijk minimumloon. Misschien is een verplicht wettelijk minimum inleentarief een oplossing?

Of registreer je om te kunnen reageren.