Home

Nieuws 1 reactie

Overheid kan 'duidelijk duurzamer' groente inkopen

De inkoopeisen van de overheid voor groente en fruit bij catering voor ambtenaren leiden niet tot meetbare resultaten op gebied bestrijdingsmiddelen.

Dat blijkt uit het RIVM-onderzoek Milieuwinst bij duurzaam inkopen. Voor tomaten, paprika en tomaat is bijvoorbeeld alleen de milieuwinst te berekenen als informatie wordt betrokken over het type bestrijdingsmiddel dat in kassen wordt gebruikt en informatie over alternatieve middelen. Bij vollegrondsgroente en fruit geldt Milieukeur als minimumeis, maar ook daar is de milieuwinst niet goed te berekenen omdat voor sommige teelten specifieke middelen wel zijn toegestaan.

De onderzoekers stellen dat het goed zou zijn als de overheid duidelijke criteria gebruikt, zoals het biologische product of andere erkende labels. Voor exotische teelten geldt hetzelfde als voor teelten uit de kas, maar dan is het nog moeilijker in te schatten welke bestrijdingsmiddelen en welke alternatieven worden gebruikt.

De overheid wil bij haar aanbestedingen rekening houden met de duurzaamheid van in te kopen producten, diensten en werken. Hiervoor zijn onder andere per productgroep eisen opgesteld waar inkopen van de overheid minimaal aan moeten voldoen om het predicaat 'duurzaam' te krijgen. Toepassen van deze eisen leidt tot milieuwinst voor de helft van de productgroepen. Het gaat om vermeden CO2-uitstoot, vermeden uitstoot van toxische stoffen en vermeden gebruik van grondstoffen.

Eén reactie

  • P Verschuren

    De RIVM moet een andere definitie van duurzaamheid formuleren en een nieuw rapport maken. Dit rapport is waardeloos wat mij betreft.

Of registreer je om te kunnen reageren.