Home

Nieuws laatste update:13 feb 2014

Open teelten zonniger, glas somber

Het vertrouwen van tuinders en boeren in de toekomst is in het vierde kwartaal van 2013 groter in vergelijking met het derde kwartaal. Dat blijkt uit de vertrouwensbarometer van LEI Wageningen UR. De glastuinders zijn het somberst gestemd, de melkveehouders zien de toekomst het meest zonnig in.

De conclusies komen voort uit de Agro Vertrouwensindex van half januari 2014. Al sinds het begin van de meting van het agrarisch vertrouwen door het LEI, Flynth, LTO Nederland en het ministerie van Economische Zaken in 2012, scoort de glastuinbouw matig en soms zelfs negatief. Van het derde kwartaal naar het vierde kwartaal van 2013 daalde de index van +6 naar -3. De stemming in de open teelten (waaronder fruit en vollegrondsgroente) steeg juist van 6 naar 24. Dat blijft echter altijd nog ver achter bij de topscore van de melkveehouders, die de situatie op hun eigen bedrijf met een indexcijfer van 42 zonnig inzien.

De agrarisch ondernemers blijven gemiddeld voorzichtig omdat het effect van kosten op de bedrijfsvoering iets negatiever wordt ingeschat dan in het derde kwartaal van 2013. Daarentegen verwacht de sector betere opbrengstprijzen en een hogere productie waardoor omzet en winst zullen toenemen. De respons bestond deze keer uit ruim 500 agrarische ondernemers.

Of registreer je om te kunnen reageren.