Home

Nieuws

NVWA: geen residu in biologische groente EU

De NVWA heeft in 2013 geen Europese groente en fruit aangetroffen met resten van bestrijdingsmiddelen.

Dat is voor het eerst in de onderzoeksperiode van acht jaar, blijkt uit onderzoeksgegevens. De NVWA onderzoekt jaarlijks enkele honderden biologische monsters en onderneemt bij vondsten van residu op biologische groente actie bij een vondst van meer dan 0,02 milligram per kilo product (ppm) om kruisbesmetting en meetonnauwkeurigheden uit te sluiten. De NVWA maakt echter niet duidelijk hoeveel Europese groente- en fruitmonsters zijn onderzocht.

Biologische groente en fruit wordt dus steeds schoner, blijkt uit het onderzoek. Circa 1 op de honderd producten bevat resten van bestrijdingsmiddelen tegen 2 op de honderd een jaar geleden. De vondsten zijn dus op groente en fruit van buiten de EU. Op Europees product vond de NVWA geen overtreding in 2013.

Bij verschillende groenten nadert de gangbare teelt echter de biologische, bijvoorbeeld in kool. Zo werd in 34 monsters biologische kool geen residu gevonden van bestrijdingsmiddelen, maar bij 76 monsters gangbare bloemkool werden twee keer resten van bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Bij rode kool is het percentage residuvrij product bij gangbare teelt 82 procent tegen 98 procent voor biologische rode kool. Bij witte kool is een vrijwel zelfde verdeling te zien.

Bij andere groentesoorten zijn de verschillen groter. Bij de ruim 1500 monsters die de NVWA tussen 2005 en 2013 nam, werden in 53 gevallen residuen aangetroffen. Bij reguliere productie bevat ongeveer de helft van de monsters residuen van gewasbeschermingsmiddelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.