Home

Nieuws laatste update:6 feb 2014

NVWA checkt ook groente op riskante bacterie

De voedselautoriteit NVWA controleert versproducten als vlees, zuivel, groente en fruit op de aanwezigheid van de zeer gevaarlijke Carbapenem-resistente Enterobacteriën (CRE).

Bij deze bacterie is resistentie aangetroffen tegen alle antibiotica waardoor deze door het ministerie van Volksgezondheid wordt gezien als een grote bedreiging van de volksgezondheid.

Sinds 2011 zijn in totaal ruim 4600 Nederlandse monsters en 1100 isolaten onderzocht op de bacterie. Hierin zijn tot nu toe geen bacteriestammen aangetroffen die resistent zijn tegen het antibiotische middel carbapenems (de CRE), schrijft minister Edith Schippers van Volksgezondheid op vragen van kamerleden.

Het bedrijfsleven is niet verplicht op deze microbiologische risico's te controleren, maar het lijkt erop dat de Europese Commissie lidstaten gaat verplichten te controleren op de aanwezigheid van de bacterie. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid noemt het evenwel teleurstellend dat daarbij geen Europese handhavingsmaatregelen zijn ingevoerd zoals traceerbaarheid en vernietiging.

Volgens Schippers wordt fors geïnvesteerd in nieuwe antibiotica, maar lijken ook goede resultaten tegen de resistentie mogelijk door aanpassing van bestaande middelen.

Of registreer je om te kunnen reageren.