Home

Nieuws 1 reactie

Met korting jongeren aan baan helpen

De centrumgemeenten van 34 arbeidsmarktregio's in Nederland doen een gooi naar 30 miljoen euro EU-geld voor het bestrijden van jeugdwerkloosheid.

Met het geld uit de Europees Sociaal Fonds moeten jongeren via begeleiding van kwetsbare jongeren, bemiddeling en coaching van jongeren, het opzetten van een netwerk met ondernemers en het creëren van leerwerkplekken aan werk worden geholpen. In het verleden is gebleken dat regionale samenwerking van onder meer gemeenten, UWV, scholen, werkgevers en uitzendbureaus tot succesvolle resultaten leidt.
De 30 miljoen euro uit het Europees Sociaal Fonds komt bovenop de 50 miljoen euro die het kabinet eerder uittrok voor de aanpak van de jeugdwerkloosheid. Ook krijgen werkgevers in Nederland een premiekorting als ze jongeren aannemen, worden plannen van werkgevers en vakbonden voor de helft gefinancierd als ze leiden tot werk voor jongeren en is in oktober met het bedrijfsleven afgesproken dat 10.094 extra leerbanen voor jongeren komen.

Eén reactie

  • P Verschuren

    Ik trap er al niet in bij een telefoonabonnement.... Het is ondanks enige versoepeling in het ontslagrecht nog steeds een onaanvaardbaar groot risico om iemand een vaste baan aan te bieden, zeker in relatie tot de uitermate krappe marges.

Of registreer je om te kunnen reageren.