Home

Nieuws

'Emotie voert boventoon in middelendebat'

De fracties van CDA en VVD vinden dat de staatssecretarissen Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) en Sharon Dijksma (Economische Zaken) het gewasbeschermingsbeleid moeten stoelen op feiten en niet op emoties. Dat stellen zij in het algemeen overleg, woensdagavond in de Tweede Kamer.

Jaco Geurts (CDA) zegt dat de Tweede Kamer zich dreigt te laten leiden door emoties. "Het lijkt erop dat het kabinet eerst alles verbiedt, om het daarna weer toe te laten."

Helma Lodders, woordvoerder van de VVD in dit overleg, juicht het onderzoek toe dat Mansveld heeft aangekondigd naar aanleiding van het rapport van de Gezondheidsraad over de mogelijke gezondheidseffecten van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor omwonenden en passanten. De grootste coalitiefractie is tegen een verbod op neonicotinoïden, volgens Lodders is er geen grondslag en draagvlak om het gebruik van de middelen voor particulieren te verbieden. Evenmin geeft ze steun aan een publiekscampagne: "Dat is betutteling. Ondernemers en kopers hebben een eigen verantwoordelijkheid."

De Partij voor de Dieren wil juist wel een verbod op de verkoop van de voor bijen potentieel gevaarlijke neonicotinoïden. PvdD-woordvoerder Esther Ouwehand vraagt ook om een serieus onderzoek naar resistente schimmels door het gebruik van triazolen. "De staatssecretaris kan beter praten met medici van het Radboud in Nijmegen, dan met het adviesbureau Haskoning, dat Wikipedia als bron aanhaalt." Staatssecretaris Mansveld zegt op basis van een rapport van Haskoning, dat ze vooralsnog niet kiest voor een verbod op triazolen als gewasbeschermingsmiddel.

Ouwehand rekent op een Kamermeerderheid bij haar verzoek aan de staatssecretaris om  geen ontheffingen meer te geven voor het gebruik van het bestrijdingsmiddel metam-natrium. PvdA-woordvoerder Lutz Jacobi zegt daarover: "Wie wil er niet een verbod?"

Het CDA benadrukt in het overleg dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen van wezenlijk belang is voor de voedselproductie. "We moeten geen middelen verboden alleen op basis van emotie." Geurts vindt dat de overheid moet vertrouwen op de kennis en kunde van de toelatingsinstantie CTGB. "We hebben dat werk niet voor niets uitbesteed aan deskundigen."

Of registreer je om te kunnen reageren.